Hyakoukoune RainBowRoad

jeroenapers:

‘Architecture should not be a finished, dead monument. It should be a spatial sequence that people start to occupy’.

Office Off is een opvallend kantoor van een framewerk waar een organische vorm doorheen gaat. Het ontwerp van het Oostenrijkse architectenbureau Heri&Salli moet de gebruikers uitnodigen om het bouwwerk te gaan ‘veroveren’ met activiteiten. Het is de bedoeling dat er van alles tegenaan gehangen kan worden, van zonneschermen tot planten. Zodoende komt er een balans tussen werk en ontspanning in het gebouw. De vorm is mijns inziens dermate karakteristiek dat ik me afvraag of het überhaupt uitnodigt tot wijzigen.

(via iGNANT.de)